شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

این شرکت ضمن دریافت لوح های متعدد تقدیر از کارفرمایان خود، در زمینه ایجاد استاندارهای مدیریت و محیط زیست نیز خود را موظف دانسته و در حال حاضر، گواهینامه های زیر را در کنار نام خود دارد.

  • مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  • سیستم مدیریت یکپارچه: IMS
  • سیستم مدیریت زیست محیطی: ISO 14001
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001
  • نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی: ISO TS 29001:2010
  • سیستم سنجش رضایت مشتریان: ISO TS 10004
  • مدیریت کیفیت در پروژه ها: ISO10006-2003
  • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: HSE-MS
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری


اخذ این گواهینامه ها، حاکی از عزم جدی مدیران این شرکت در تحول و دسترسی به کیفیت برتر با حفظ مدیریت زمان در سایه خلاقیت است.