شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : عملیات ساختمانی و تاسیساتی پلي كلينيك شهرک بعثت ماهشهر

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1370/09/05

تاریخ تحویل :1372/02/23

کارفرما : شرکت پتروشيمي بندر امام

مساحت پروژه : 3500 مترمربع