شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث تعميرگاه مركزي بهرگان

محل اجرا : بهرگان

تاریخ شروع :1382/01/16

تاریخ تحویل :1383/12/22

کارفرما : شركت نفت فلات قاره ايران

مشاور: مهندسین مشاور آتی فن

مساحت ساخت : 6500 مترمربع

مساحت محوطه سازی : 34000 مترمریع