شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث رستوران و آشپزخانه خارگ

محل اجرا : جزیره خارگ

تاریخ شروع :1386/10/11

تاریخ تحویل :1388/07/10

کارفرما : شركت نفت فلات قاره ايران

مشاور همکار: مهندسین مشاور ایستا گویا

مساحت ساخت : 2400 مترمربع

مساحت محوطه سازی : 2600 مترمربع