شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه : عملیات اجرایی تکمیل و احداث ساختمانهای میان مرتبه پدیده شاندیز پارت 2

محل اجرا : مشهد

تاریخ شروع : 1396/03/16

کارفرما : شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

تعداد طبقات : 15 طبقه

مساحت ساخت : 46000 مترمربع