شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه : احداث مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بقیه الله تهران

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع : 1391/11/11

کارفرما : بنیاد شهید و امور ایثارگران

مشاور: مهندسین مشاور نوی

مساحت ساخت : 27000 مترمربع

مساحت محوطه سازی : 25000 مترمربع