شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : عملیات اجرایی سازه و تاسیسات فروشگاه نجم خاورمیانه

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع : 1390/02/06

تاریخ تحویل : 1391/09/08

کارفرما : شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

متراژ پروژه : 37000 مترمربع