نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: پيمانکار تونل توحيد به همه تعهدات خود عمل نکرده است.
معماری نیوز ا مرتضي طلايي با اشاره به اينکه اخباري درباره نشت آب در تونل توحيد پخش و احتمالاتي در خصوص خطرناک بودن عبور از اين تونل منتشر شده است، افزود: شهرداري در خصوص رفع معايب و نشت آب از سقف تونل در حال انجام وظيفه است و شهروندان براي تردد در تونل توحيد نگراني نداشته باشند.

وي گفت : پيمانکار پروژه تونل توحيد مدعي است درصدي که براي حسن انجام کار در قرارداد وجود داشته دريافت نکرده و از اين بابت از شهرداري طلبکار است.

طلايي افزود: شهرداري هم مدعي است که پيمانکار همه تعهدات خود را اجرا نکرده در نتيجه پيمانکار از اين بابت از شهرداري در مراجع قضايي طرح شکايت کرده که در حال گذراندن مراحل قضايي است.

 

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین