مجتمع آموزشی بن ژیوار با انتشار اطلاعیه ای، از برگزاری سمینار پژوهش در طراحی از مجموعه سمینارهای دانش طراحی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

همیشه افرادی هستند که برای ایجاد تغییر فکر میکنند طرح بوجود می آورند و آنها را به اجرا میرسانند. کسانی که به مواردی مانند رفتار، فرهنگ، ساده سازی، حل مشکل و کاربردهای مختلف می اندیشند، به این افراد طراح میگویند.

توسعه دانش و آگاهی طراحان، یکی ازاهداف مهم آموزشی و مطالعاتی در کشورهای پیشرفته می باشد. امروز رشد و توسعه هر رشته تخصصی به آموزش و پژوهش نیاز دارد.

هدف از آموزش توسعه افکار انسان ها و ایجاد ژزف نگری و خلاقیت، خودآگاهی، آزاداندیشی و تعالی در جامعه است.

آموزش، موجب پرورش شعور اجتماعی در مسئولیت پذیری و آگاهی می شود.
آموزش انسانها را آرمان خواه، هدف گرا، مختار و سازنده می سازد.

پژوهش در طراحی به معنای بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص به فرآیند رسیدن به راه حل های قابل اطمینان مسائل از طریق گردآوری تحلیل و تفسیر داده ها به گونه ای برنامه ریزی شده و نظام مند است.

ما باید دلایل کاری را که انجام میدهیم بدانیم و از چگونگی شیوه های انجام کارآگاه باشیم.

مجتمع آموزشی بن ژیوار با سمینار پژوهش در طراحی از مجموعه سمینارهای دانش طراحی در خدمت شما می باشد. مدرسین این سمینار سید جواد ظفرمند، مهران هاشمی، سید رضا حسینی لاهیجی و مصطفی میرفندرسکی هستند.

در پایان سمینار گواهینامه گذرمهارت ازسازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور تقدیم شرکت کننده های گرامی می شود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت مجتمع آموزشی بن ژیوار به آدرس: www.bonzhivar.ir مراجعه نمایند.
 
 

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین