مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: متقاضیان خرید مسکن می توانند برای دریافت تسهیلات 60 و 50 میلیون تومانی ازاول دی ماه به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

محمدحسن مرادی افزود: علاوه بر تسهیلات 60 میلیون تومانی در تهران، متقاضیان می توانند از تسهیلات 10 میلیون تومانی جعاله نیز استفاده کنند که در این صورت مبلغ تسهیلات بانک مسکن در تهران 70 میلیون تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه با خرید اوراق مسکن سقف تسهیلات این بانک در شهرهای بیش از 200 هزار نفر 50 میلیون تومان است، گفت: در این شهرها متقاضیان با استفاده از تسهیلات 10 میلیون تومانی جعاله می توانند از وام 60 میلیون تومان برای خرید مسکن استفاده کنند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به سقف تسهیلات این بانک برای خرید مسکن در شهرهای زیر 200 هزار نفر، افزود: سقف تسهیلات این بانک با ارائه اوراق مسکن در این شهرها، 40 میلیون تومان است که با تسهیلات جعاله سقف آن به50 میلیون تومان می رسد.
مرادی، سود این تسهیلات را 18.5 درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون میزان سود تسهیلات بانک ها 21 درصد تعیین شده است، اما بانک مسکن این تسهیلات را با سود 18.5 درصدی به متقاضیان تا 12 سال پرداخت می کند.
وی به میزان اقساط این تسهیلات نیز اشاره کرد و افزود: در این روش متقاضیان برای بازپرداخت اقساط تسهیلات 40 میلیون تومانی به روش ساده باید 693 هزار تومان، پلکانی ساده 578 هزار تومان و پلکانی دوره ای پنج ساله 621 هزار تومان پرداخت کنند.
وی یادآورشد: متقاضیانی که تسهیلات 50 میلیون تومانی استفاده کرده اند به روش ساده 866 هزار تومان، پلکانی ساده 723 هزار تومان و پلکانی پنج ساله 746 هزار تومان قسط پرداخت کنند.
به گزارش ایرنا، اقساط تسهیلات 60 میلیون تومانی در تهران به روش ساده یک میلیون و 40 هزار تومان، به روش پلکانی ساده 868 هزار تومان و پلکانی دوره ای پنج ساله نخست 932 هزار تومان خواهد بود.
طبق مقررات بانک مسکن، متقاضیان برای خرید واحدهای مسکن زیر 20 سال مجاز به استفاده از این تسهیلات خواهند بود و و واحدهایی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بین 20 تا 25 سال گذشته است، می توانند تا سقف 35 میلیون تومان از تسهیلات بانک مسکن استفاده کنند.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین