مطابق تحقیقات دانشمندان دانشگاه مونترال، حتی تمرینات فیزیکی و فعالیت های ورزشی کم هم برای کاهش خطر ابتلا به مشکلات قلبی عرویقی کافی است.

طبق گزارشی که در کنفرانس قلب و عروق کانادا ارائه شد، دانشمندان دریافته اند که حتی تا 20 درصد ورزش کمتر – نسبت به متوسط افراد سالم – برای جلوگیری از مشکلات قلبی عروقی کافیست.

این مقاله در ژورنال توانبخشی قلبی و  عروقی با عنوان " خبر خوش برای افرادی که مشکلات قلبی داشته ولی نمیتوانند خود را به ورزش عادت دهند" به چاپ رسده است.

این مطالعه روی 205 مرد و 44 زن با مشکلات قلبی با ارزیابی وضعیت جسمانی آنها حین استفاده از دستگاه دوچرخه ثابت انجام شده است.

کارنیر، مجری این مطالعه، گفت " همه ما از مطالعات قبلی میدانستیم که فعالیت فیزیکی تاثیر مثبتی بر دستگاه قلبی عروقی دارد اما تاثیر مقدار این فعالیت بر سطح  سلامت فرد بی پاسخ مانده بود"

این تیم تحقیقاتی با بیان اینکه راحت ترین راه برای افزایش سلامت قلبی پیروی از توصیه های سازمان بهداشت جهانیست، 150 درقیقه ورزش در هفته را ضروری دانست.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین