مطابق اطلاعات درج شده در وبسایت theguardian   تحقیقات نشان می دهد همانقدر که عوامل محیطی در ایجاد عادت ناخنک زدن تاثیر گذار است، عوامل ژنتیکی هم موثر است. در حقیقت، کودکان بهانه گیر میتوانند به پدر و مادر های بهانه گیر تبدیل شوند. بنابر این اگر از غذایی نفرت دارید، خوب است به گذشته فکر کرده و عامل آن را بیابید.

بطور غریضی، به جهت خوردن شیر و امتناع از مواد تلخ و مضر، کودکان گیرنده های شیرینی بیشتری در دهان خود دارند. در حین رشد، این گیرنده ها مشتاق به دریافت مزه های جدید هستند اما یک تجربه تلخ ممکن است باعث ایجاد حس نفرت در مورد غذای عامل آن شود.

حالت تهوع بعد از خوردن ماهی یا کج خلقی های قبل از خوردن اسفناج میتواند سبب ایجاد حس منفی دائمی در مغز در مورد این مواد خوراکی ها شود.

یک روانشناس به نام مارتین سلیگمن، پس از تجربه ناخوشایند خود هنگام خوردن یک غذای فرانسوی،  این نظریه را روی موشها آزمایش کرده و آن را "سندروم سس بیرنیز " نامیده است.

بنابراین هیچگاه  با اصرار های مکررکودکان خود را وادار به خوردن اسفناج یا کلم بروکسل نکنید.

 

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین