آموزش سواد پایه و طرح با من بخوان امسال نیز با پشتیبانی مالی شرکت عمران آذرستان در آبان 1396 در شهر ایرانشهر (سیستان و بلوچستان) آغاز گردید.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین