شرکت عمران آذرستان وظیفه خود میدانست تا آنچه را که درتوان دارد در جهت کمک به هموطنان زلزله زده کرمانشاه تقدیم این مردم غیور کند. امیدداریم تا باردیگر چنان همیشه باهمدلی,  شهری آباد از پس این ویرانه ها بنا کنیم.

از کلیه پرسنل و نیروهای خانواده بزرگ آذرستان ، به ویژه همکاران مستقر در پروژه برج کوهک که در جمع آوری و ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی همکاری و همراهی شایان توجهی داشتند سپاسگزاریم.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین