مهندس نقشه بردار

شرح وظایف

 • برداشت نقشه برداری از مکان و محل مورد نظر
 • تهیه نقشه توپوگرافی از مکان و محل موجود
 • برآورد و محاسبه احجام خاکی و پیاده کردن مسیر راه و پل
 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مافوق و مطابق مقررات

 

شرایط احراز

 • جنسیت: فقط آقا
 • میزان  سابقه: 7 سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی رشته مهندسی عمران یا نقشه برداری
 • محل کار: خرم آباد- استان لرستان

سرپرست دفتر فنی

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسی نقشه‌های پروژه، مدارک و مستندات تهیه شده و ارسالی به کارگاه
 • تهیه نقشه های کارگاهی مربوط به پروژه
 • تهیه نقشه ها و مدارک و ارائه راه حلهای پیشنهادی در جهت رفع تناقضات احتمالی
 • متره و برآورد کلیه فعالیت ها و بروزرسانی آن در طول پروژه و آنالیز هرکدام از آیتم ها
 • تهیه جدول BOM  (لیست مصالح هر فعالیت)
 • تسلط به متره کارهای راهسازی و پلسازی
 •  آشنایی کامل با اجرای سازه های بتنی پیش تنیده و پلسازی
 • آشنایی با فهرست تجمیعی راه

شرایط احراز

 • جنسیت: فقط آقا
 • میزان سابقه: 7 سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی رشته مهندسی عمران (دانش آموختگان کارشناسی عمران گرایش سازه یا زلزله در اولویت می باشند)
 • محل کار: خرم آباد

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین