سرپرست کنترل کیفیت

 شرح وظایف

        مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت و تدوین فرم های کنترل کیفیت ،دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مرتبط

تدوین طرح کیفیت مصالح و تجهیزات شامل مشخصه‌های کنترلی محصول، روش‌های آزمون و بازرسی، طرح بسته‌بندی و ..

درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق ها

حضور در جلسات با کارفرمایان و مشاورین پروژه ها

تعیین فرآیندهای مرتبط با کنترل کیفیت

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

تهیه لیست تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون

تهیه برنامه بازدید و کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه‌گیری

تهیه گزارش از وضعیت کنترل کیفی پروژه ها

اجرای فرآیند کنترل آماری

پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای مرتبط و ارائه به نماینده مدیریت ایزو

تحلیل گزارش‌ها و داده‌های مرتبط باکیفیت و تصمیم‌گیری جهت بهبود وضعیت

شرایط احراز

جنسیت:ترجیحا آقا

میزان سابقه : 12 سال

تحصیلات: کارشناسی رشته مهندسی عمران

 ارسال رزومه به آدرس ایمیل : jobs@azarestan.com

تاریخ انتشار آگهی : 24 اردیبهشت 1399

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین