جلسه ماهانه شورای مدیران شرکت روز دوشنبه مورخ 6 بهمن ماه سالجاری با حضور کلیه اعضا در سالن کنفرانس شرکت در دفتر مرکزی برگزار شد.

در این جلسه طبق دستور جلسه ، اعضا در خصوص مباحث از جمله: وضعیت ماشین آلات ، چگونگی شکل گیری آرشیو فنی در شرکت و نیز تشکیل اتاق فکر به تبادل نظر پرداختند. در پایان این جلسه موضوع " آموزش برای پرسنل در کارگاهها " مورد تاکید مجدد قرار گرفت و نیز مقرر شد مدیران شرکت بعد از بازدید از کارگاهها ، حتما گزارشی بصورت مکتوب از وضعیت کارگاه و نیز پیشنهادات خود را ارایه نمایند.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین