شرکت عمران آذرستان جهت تکمیل نیروی دفتر فنی تاسیسات ، به یک نفر مهندس مکانیک مسلط به فهرست بهای تاسیسات مکانیکی و تهیه صورتجلسات کارکرد با حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط ، جهت فعالیت در کارگاه شهر تبریز را دارد. واجدین شرایط میتوانند از طریق مراجعه به بخش" ارتباط با ما" در همین سایت ، رزومه خود را ارسال نمایند.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین