خط مشی ایمنی بهداشت و کیفیت (سیستم مدیریت یکپارچه IMS)

شرکت عمران آذرستان

شرکت عمران آذرستان با ربع قرن سابقه در اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی وصنعتی ، با برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص، ضمن رعایت اصول فنی و کیفیتی و ایمنی و بهداشت و همچنین محیط زیست مطابق با استانداردهای ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و استفاده از استاندارد مدیریت پروژه ، در راستای آبادانی و اعتلای میهن عزیزمان ایران، حضوری گسترده و اثربخش داشته و همواره به منظور ارتقاء کیفیت در عرضه خدمات مطلوب تر و توسعه آن ، اصول زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد:

 

 

 • جلب اعتماد و افزایش سطح رضایت کارفرمایان در اجرای پروژه ها .

 • ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان و ذینفعان و تلاش در جهت افزایش رضایت مندی ایشان.

 • ارتقا ء سازمان به یک پیمانکار طرح و ساخت حرفه ای معتبر در عرصه ملی و بین المللی با تاکید بر انطباق هرچه بیشتر کیفیت خدمات با استانداردهای کیفیت بین المللی .

 • آموزش منابع انسانی و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی در جهت اعتلای کیفیت خدمات سازمان.

 • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت از طریق شناسایی ، اجرا و کنترل فرآیندها و تعیین اهداف کیفی مناسب جهت سازمان و ارزیابی مستمر اثربخش آن ها.

   

خط مشی کیفی ما

 

 • بهره گیری از سیستم های مدیریتی یکپارچه و فناوری های نوین اطلاعاتی به منظور بهبود و تعالی در فرآیندهای سازمان.

 • ترویج فرهنگ و باور مثبت در اجرای اصول و قوانین ایمنی و بهداشت و محیط زیست ( HSE ) .

 • اجرای کلیه قوانین و مقررات و نیز نیازمندی ها ی الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست.

 • حذف و یا کاهش مخاطرات و آلودگی های زیست محیطی ، فعالیت های رفتارهای نا ایمن که می توانند باعث بروز حوادث شوند.

 • حفظ محیط زیست و صیانت از نیروی انسانی که از بالاترین ارزش در شرکت عمران آذرستان برخوردار است.

   

 

 

 • ورود به کسب و کارهای جدید در صورتی که مخاطرات جدی محیط زیست و انسانی همراه نداشته باشد، مجاز است.

 • کلیه پرسنل در تمامی سطوح نسبت به اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست التزام عملی داشته و ایمنی و بهداشت و محیط زیست را یکی از وظایف مهم خود می دانند.

 • تدوین و اجرای آموزش ها و ایجاد منابع لازم برای کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران جهت حفظ و ارتقاء سطوح ایمنی و بهداشت و محیط زیست در محیط کار.

 • به حداقل رساندن صدمات جانی ، مالی و زیست محیطی.

 • اولویت برنامه های ایمنی و بهداشت و محیط زیست درتصمیم گیری ها.