پروژه ها

پروژه های انجام شده

برترین پروژه ها

عشق به وطن سرلوحه کار و امید تنها رمز ادامه راه است .

كارخانجات كك سازي و پالايش قطران زرند بخش صنعتی

محل اجرا : زرند كرمان

تاریخ شروع :1383/07/15

تاریخ تحویل :1385/09/26

کارفرما : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

مساحت پروژه :650000 مترمربع

 

مجتمع تجاري- اداري نگين شرق

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1387/09/10

تاریخ تحویل :1391/04/01

کارفرما : شركت سرمايه گذاري شهر آتيه

مساحت پروژه : 50000 مترمربع

عنوان پروژه : محوطه سازي و احداث ساختماهاي پايانه لاله تبريز

محل اجرا : تبريز

تاریخ شروع : 1389/4/27

تاریخ پایان: 1394/12/25

کارفرما : سازمان قطار شهري تبريز

مشاور: مهندسین مشاور ایتسن