احداث برج مسکونی - تجاری کوهک 
برج تجاری - اداری غدیر (بانک صادرات ایران)
آغاز عملیات گودبرداری واحد 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس شرکت روس اتم
کسب رتبه سیمین سه ستاره از اتاق بازرگانی ایران (مرکز رتبه بندی)
responsive carousel

وضعیت آب و هوای کشور