با گذشت بیش از سه دهه از فعالیت و ارائه خدمات به کارفرمایان در صنعت احداث ، سهامداران و مدیران مجموعه عمران آذرستان به منظور سازماندهی، ایجاد تمرکز مدیریتی و امکان توسعه در راستای اهداف استراتژیک سازمان، تصمیم به تأسیس گروه توسعه کسب و کار آذرستان گرفتند.


مجموعه شرکت های این گروه به صورت سهامی خاص بوده و دفتر مرکزی آن در تهران واقع است. این گروه شامل پنج شرکت زیر مجموعه : عمران آذرستان، سازورسازه آذرستان، بسپار پی ایرانیان، روجا تجارت آذرستان و عمارت پیشگام آذرستان می باشد.